;

coaching algemeen

Coaching betekent voor Labyrint Advies & Coaching een aanpak van mens tot mens.

Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag, je inzet en je werkplezier? Hoe kijk je naar mensen en kinderen? Het zijn allemaal vragen die voorbijkomen in het coachingstraject. Op die manier krijgen mensen inzicht in hun functioneren.

De coaching kan zowel 1 op 1 zijn als in groepsverband.