;

Overige dienstverlening

Labyrint Praktijk voor Natuur- en Psychosocialetherapie en Labyrint Advies & Coaching kent een 3-tal activiteiten:

  1. Praktijk voor Natuur- en Psychosocialetherapie.

  2. Advisering over de tussenschoolse opvang op basisscholen en de buitenschoolse opvang binnen kinderdagverblijven.

  3. Trainings- en coachingstrajecten voor medewerkers in peuterspeelzalen.

Daarnaast werk ik samen in een aantal samenwerkingsverbanden om specifieke doelgroepen te kunnen helpen:

  • 2connect4u: trainingen, lezingen, workshops, coaching voor basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gericht op anders kijken naar kinderen.
  • ver-bind: is een samenwerking gericht op mantelzorgers van kinderen met extra zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ASS, gedragsproblemen of fysieke klachten.